Ineke de Wild


Kandidaat #11

Water is van levensbelang, niet alleen voor ons, maar zeker ook voor de dieren en de natuur, we moeten hard gaan werken om de de waterhuishouding gezonder te maken. Net als de Partij voor de Dieren geloof ik niet in symptoombestrijding, maar in om in harmonie met alles wat leeft de wereld wérkelijk te verbeteren. Daarom kun je op stemmen op mij voor Waterschap Aa en Maas voor de Partij voor de Dieren.

In het dagelijks leven zet ik me voornamelijk in voor: duurzaamheid, dierenrechten, mensenrechten, natuur, milieu, eiwttransitie, burgerparticipatie, fair trade en verantwoord ondernemen en lokaal toerisme.

Kies voor de verandering, want hetzelfde is er al genoeg. Kies Partij voor de Dieren.