Lindi Schulting


Kandidaat #8

Mijn naam is Lindi Schulting (29 jaar) en ik ben actief lid bij de Partij voor de Dieren, omdat ik me zorgen maak om onze aarde. Ik wil dat er duurzame oplossingen worden ingezet, zodat de aarde leefbaar blijft voor iedereen. Ook in het waterschap worden hiertoe belangrijke keuzes gemaakt. Het is nu echt tijd om de belangen van milieu, natuur en dieren voorop te stellen. Hier wil ik me voor inzetten. Dit is hét moment om te kiezen voor verandering!