Xandra van den Bleek


Kandidaat #12

Wie ben ik?

Xandra van den Bleek (1968). Ik ben geboren in de Randstad, maar ik voel me veel meer thuis in het bourgondische en gezellige Brabant. Ik woon in Empel, waar buren elkaar kennen en helpen. En aan het eind van de straat loop ik zo de uiterwaarden van de Maas in.

Wat doe ik?

Ik ben Projectleider opleiden en coachen bij het partijbureau van de Partij voor de Dieren. Ik ontwikkel, organiseer en geef trainingen voor onder meer actieve leden, leden met politieke ambitie, (aankomend) volksvertegenwoordigers en afdelingsbestuurders. Zo kunnen we ons samen steeds beter inzetten voor dieren, natuur en milieu!

Daarnaast studeer ik Religiewetenschappen, met als master Geestelijke verzorging. Als geestelijk verzorger ben je er voor mensen op momenten dat het leven anders loopt dan verwacht of gehoopt, bijvoorbeeld bij ziekte of verlies. Wat me opvalt is dat ik regelmatig van medestudenten hoor dat zij ook PvdD stemmen - en dat begrijp ik wel, want ook zij weten hoe belangrijk het is om op te komen voor wat kwetsbaar is.

Wat wil ik bereiken?

Ik wil bijdragen aan het redden van de planeet. Daarom begon ik in 2010 als fractiemanager bij onze Tweede Kamerfractie. Sindsdien ben ik alleen maar meer gaan zien hoe belangrijk het is dat we bestaande systemen ter discussie stellen - en hoe belangrijk het daarbij is dat we opkomen voor dieren. Allereerst omdat dieren daar recht op hebben, net zoals mensen dat hebben. Daarnaast laten dieren ons zien hoe vastgelopen onze systemen zijn. Bijvoorbeeld door de toenemende druk die we op boeren leggen om steeds meer en steeds goedkoper te produceren. Daar zijn de dieren de dupe van geworden, met een heel kort leven, op elkaar gepropt in potdichte stallen. Door op te komen voor deze dieren, stellen we het systeem als geheel ter discussie - het systeem dat ook maakt dat de boeren en de natuur in de knel komen.

Veel systeemveranderingen vragen actie op landelijk, Europees en mondiaal niveau. Tegelijkertijd kunnen we ook lokaal in actie komen, door lokaal op te komen voor dieren. In het waterschap komen we bijvoorbeeld op voor bevers, muskusratten, vissen, krabben, kreeften en kikkers. En we kunnen lokaal vergroening en verduurzaming stimuleren. Door klimaatmaatregelen te nemen die niet alleen schone schijn zijn, maar die echt het verschil maken. En wat zou het helpen als ook in het waterschap altijd uitgegaan wordt van wat voor onze toekomst het allerbelangrijkst is: het redden van de planeet en ál haar bewoners! Daar gaan we voor!