Alle inwoners betrekken


Het werk van het waterschap gaat iedere inwoner van het beheersgebied aan. Het waterschap is er voor mensen in het buitengebied maar ook voor mensen die in de stad wonen. Toch wordt dit nog lang niet door iedereen zo beleefd. De Partij voor de Dieren wil dat het werk van het waterschap transparanter wordt en dat iedere inwoner gelijke mogelijkheden heeft om kennis te nemen van en invloed uit te oefenen op de besluiten van het waterschap.

  • Er komt een portefeuillehouder participatie en inclusiviteit.
  • Het waterschap evalueert zijn participatietrajecten om te achterhalen of alle verschillende bevolkingsgroepen gehoord zijn, en formuleert verbeterpunten wanneer dit niet zo is.
  • Het waterschap experimenteert met verschillende methoden om zijn zichtbaarheid te vergroten, bijvoorbeeld met ambassadeurs in wijken waar weinig groen en water is.
  • Openbare vergaderingen van het waterschapsbestuur worden live uitgezonden en opgenomen. Daarnaast worden er schriftelijke notulen gemaakt of worden de uitzendingen ondertiteld, zodat ook mensen die doof of slechthorend zijn kennis kunnen nemen van dat wat besproken is.
  • Informatie die vanuit het waterschap wordt verstrekt is zoveel mogelijk geschreven op taalniveau B1, wat door de meeste inwoners wordt begrepen. Waar nodig wordt belangrijke informatie ook in andere talen verstrekt.
  • Politieke instrumenten die worden toegepast door bestuurders van het waterschap worden aangepast aan het hedendaagse taalgebruik, zodat we begrijpelijk worden voor alle burgers.
  • Als het waterschap voorlichtings- of participatiebijeenkomsten organiseert, kiest het altijd voor locaties die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.
  • In zijn communicatie gebruikt het waterschap genderneutrale taal. Ook zijn er genderneutrale toiletten aanwezig in waterschapsgebouwen.

Het standpunt Alle inwoners betrekken is onderdeel van: Participatie, financiën en democratie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer