I Stock 000023565142 Medium

Een prettige en veilige leefomgeving

Water is bepalend voor hoe we ons land indelen. Mensen wonen graag op plekken waar ze makkelijk droge voeten houden. Voor de veiligheid en het welzijn van mensen, maar ook die van wilde en gehouden dieren, is het van groot belang dat zij worden beschermd tegen overstromingen. Minstens zo belangrijk is het om mens en dier te behoeden voor ongezond water en watertekorten. Het waterschap is deskundige op dit gebied, en helpt provincie en gemeenten bij het maken van verstandige keuzes voor de inrichting van het landschap. De Partij voor de Dieren wil dat een duurzame toekomst hierin centraal wordt gesteld. Het water(schap) moet veilig en gezond zijn voor al wat leeft!