Gehouden dieren


Hoewel het waterschap zelf niet of nauwelijks dieren houdt, heeft ze wel een verantwoordelijkheid ten aanzien van dieren die op zijn gronden leven of die geraakt worden door de taakuitvoering. Een belangrijke component hiervan is het meenemen van de belangen en zorg voor dieren in de calamiteitenplannen die het waterschap opstelt.

  • Het waterschap is terughoudend met het inzetten van grazende dieren voor het natuurlijk onderhoud van beplanting, zoals geiten die riet eten. Dieren die hiervoor ingezet worden, verdienen een goed leven en worden niet geslacht.
  • Het waterschap stelt strenge voorwaarden op het gebied van dierenwelzijn op waar pachters aan moeten voldoen die dieren op gronden van het waterschap willen laten grazen. Voorbeelden van voorwaarden zijn verplichte beschutting tegen de zon en levenslange zorg. Hier wordt intensief op gehandhaafd.
  • Op terreinen van het waterschap worden geen bijenkasten geplaatst: de commerciĆ«le honingbij vormt een bedreiging voor de vele inheemse bijensoorten die Nederland rijk is, doordat deze concurreren om hetzelfde schaarse voedsel.
  • Er komt een nota dierenwelzijn en het waterschap krijgt een portefeuillehouder dierenwelzijn.
  • Het waterschap geeft geen vergunning voor wateronttrekking en lozing van viskwekerijen.

Het standpunt Gehouden dieren is onderdeel van: Dieren tellen mee

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer