Inter­na­ti­onaal geori­ën­teerd


Nederland heeft veel waardevolle kennis over watermanagement. Het is goed dat deze kennis ook internationaal wordt gedeeld. Ook is internationale samenwerking belangrijk doordat watersystemen zich niet aan landsgrenzen houden. Als het water in het ene land vervuild raakt, beïnvloedt dat ook in het andere land de waterkwaliteit. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat internationale samenwerking op een duurzame manier plaatsvindt.

  • Problemen met de kwaliteit van grensoverschrijdende wateren worden (ook) opgepakt in samenwerking met België. Ook bij de aanleg van natuurgebieden en verbindingszones ten behoeve van natte natuurparels is het van groot belang dat er wordt gecommuniceerd en afgestemd met omringende landen.
  • Het waterschap deelt, zoveel mogelijk kosteloos, zijn kennis om andere landen te helpen met uitdagingen op gebied van water. Hierbij gaat specifieke aandacht uit naar Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die onderdeel zijn van het Koninkrijk der Nederlanden.
  • Het waterschap onderzoekt actief of en hoe het de best practices van andere landen over kan nemen, te denken valt aan de permanente verboden op wateronttrekking in delen van Vlaanderen, of ervaring met droogteproblematiek in Afrikaanse landen.
  • Het aantal vliegreizen voor internationale projecten en samenwerking wordt geminimaliseerd.
  • Het waterschap doet niet mee aan stedenbanden of internationale partnerschappen met overheden die mensenrechten schenden of de rechtsstaat ondermijnen.

Het standpunt Internationaal georiënteerd is onderdeel van: Participatie, financiën en democratie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer