Voor­lichting over thema’s met grote maat­schap­pe­lijke impact


Educatie vanuit het waterschap is niet alleen een bijproduct; het is nodig dat waterschappen hier actief op inzetten. De kennis die er binnen het waterschap bestaat over zaken als watervervuiling, klimaatverandering en vismigratie biedt interessant en zeer actueel lesmateriaal voor scholen. Daarnaast kan het worden ingezet om het draagvlak bij de bevolking te vergroten voor maatregelen om vervuiling en klimaatverandering tegen te gaan en waar nodig te stimuleren om zelf actie te nemen of gedrag aan te passen.

  • Het waterschap ontwikkelt of werkt mee aan lesprogramma’s en spreekbeurten over problemen rond watervervuiling, zoals de plastic soep en mestuitspoeling, en over problemen rondom waterschaarste in Nederland als gevolg van klimaatverandering .
  • Het waterschap biedt diervriendelijke alternatieven voor de lessen die hengelaars op scholen geven. Het waterschap richt zich in deze lessen op de vissen zelf en de invloed die menselijke beslissingen hebben op hun leefomgeving.
  • Het waterschap maakt gebruik van ‘citizen science’ (onderzoek uitgevoerd door burgers) om kennis te verzamelen over waterkwaliteit en burgers beter te betrekken bij dit onderwerp.
  • Het waterschap participeert in herdenkingen van watersnoodrampen die het gebied hebben geraakt, zoals de overstroming in 1995. Het grijpt deze tevens aan om bewustzijn te creëren over het risico op nieuwe overstromingen als gevolg van klimaatverandering.
  • Het waterschap informeert buurtbewoners over de ecologische functies van stedelijk water in hun omgeving.
  • Het waterschap zet zich in voor behoud en herstel van het cultureel erfgoed, zoals watermolens, stoomgemalen, dijkmagazijnen en oude landschapsstructuren.
  • Cultureel erfgoed biedt aanknopingspunten voor educatie. Het waterschap gebruikt die aanknopingspunten voor voorlichting over de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Zo kunnen we leren van hoe de bouw van watermolens in de 18e eeuw ertoe leidde dat de zalm bijna uitstierf.

Het standpunt Voorlichting over thema’s met grote maatschappelijke impact is onderdeel van: Een prettige en veilige leefomgeving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer