Bijdrage duidings­debat


Allereerst willen wij iedereen feliciteren met het behalen van de zetels, in het bijzonder Water Natuurlijk en BBB. Ook wij zijn zeer tevreden met het vertrouwen dat de kiezer aan ons heeft gegeven met twee zetels. Net als in andere waterschappen en ook de provincies springt de grote winst van BBB uiteraard in het oog. Maar ook Water Natuurlijk en Partij voor de Dieren doen het goed.

De uitslag, ook in Aa en Maas, kan in onze ogen niet los worden gezien van de onrust in het land. We leven in een tijd van grote transities en bij iedere transitie is er een tegenreactie, te zien in bijvoorbeeld de protesten tegen de stikstofmaatregelen waar een deel van de boeren aan deelneemt. Een beweging die zich ongetwijfeld ook reflecteert in de verkiezingswinst van BBB in AA en Maas.

Er is ook een steeds groter wordende groep mensen die zich erg zorgen maakt over de toestand van de natuur, het leven in het water en het lot van dieren. Water Natuurlijk heeft meer stemmen dan vier jaar geleden en ook wij hebben met de Partij voor de Dieren een grote groep kiezers kunnen aanspreken.

Het nemen van halve maatregelen en uitstel van noodzakelijke keuzes zal crisissen verergeren en onrust van twee kanten verder doen toenemen. Onze fractie ziet de uitslag als een roep om het maken van keuzes en het tonen van daadkracht. Dat is in het kort de duiding die wij hieraan geven.

Het is nu aan Water Natuurlijk om het voortouw te nemen. Er is niks mis met een breed akkoord. Maar wat onze fractie betreft is een breed akkoord geen doel op zich. Het is mooi als we er gezamenlijk uitkomen, maar we hebben leiderschap nodig de komende periode. En een compromis is niet altijd het beste.

Daarnaast is voor een succesvolle samenwerking ook een gedeelde werkelijkheid belangrijk. Zoals erkenning van de problemen waar we voor staan en benodigde transities, ook in samenwerking met andere organisaties en overheden.