Eerste reactie Bestuurs­ak­koord


9 mei 2023

Om te beginnen zijn wij als fractie te spreken over het proces van totstandkoming van het bestuursakkoord. Het proces naar mening van onze fractie transparant verlopen volgens het protocol waar we mee hebben ingestemd en wij kunnen ons verstaan in het advies van de informateur-formateur.

In ons gesprek met de informateur werd door informateur Meijer aangegeven dat het nog niet voor alle partijen duidelijk is wat de positie van de Partij voor de Dieren inhoudt. Dit wil ik daarom kort toelichten.

Al onze standpunten zijn gebaseerd op de kernwaarde: duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. We werken graag samen met andere partijen, oppositie en coalitie om problemen aan te pakken. We zullen ieder voorstel van iedere partij serieus in overweging nemen en toetsen aan onze kernwaarden. Daarbij hebben wij oog voor ieders belangen. Waarbij we opmerken dat de belangen van dieren structureel ondergewaardeerd worden in de huidige situatie.

Dan het bestuursakkoord. Het is goed om te lezen dat dieren expliciet worden genoemd en wij juichen maatregelen toe die biodiversiteit en waterkwaliteit verbeteren en ons waterschap een stap dichter bij circulariteit en klimaatneutraal brengen. Voor onze fractie is het halen van doelen op deze punten zeer urgent.

Onze fractie heeft meerdere vragen voor verduidelijking en voorstellen voor verbetering, hier zullen we in de komende commissievergaderingen dieper op in gaan. Een punt wil ik alvast uitlichten.

Het is goed dat het nieuwe bestuursakkoord de ambitie heeft om te onderzoeken hoe het waterschap nog beter oog kan hebben voor dierenwelzijn, zoals op pagina 4 wordt benoemd. Deze ambitie voor meer onderzoek is nog niet concreet. Wij roepen het nieuwe Dagelijks Bestuur dan ook op om dierenwelzijn expliciet op te nemen in de portefeuille-omschrijving van een van de nieuwe Dagelijks Bestuursleden. En om binnen een jaar met concrete voorstellen te komen. In ons 10 puntenplan hebben wij alvast een aantal punten genoemd waarmee deze ambitie kan worden geconcretiseerd.

Tot zover de eerste reactie van onze fractie op het bestuursakkoord.


Interessant voor jou

Bijdrage coalitievorming

Lees verder

Reactie bestuursakkoord vergadering Algemeen Bestuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer