Vragen over buffer­stroken


Indiendatum: 9 mei 2023

Heeft het waterschap zicht op de uitvoering van de nieuwe regels voor bufferstroken. Weet het waterschap ook op welke schaal de regels niet worden gevolgd? In erschillende media is te lezen dat sloten worden gedempt, zodat er geen bufferstroken meer zijn. Is dat ook bij Aa en Maas het geval en worden daar afspraken over gemaakt? Is er contact met ondernemers die sloten willen dempen?

Indiendatum: 9 mei 2023
Antwoorddatum: 9 mei 2023

Dagelijkse Bestuurslid Van Dijk stelt dat de vragen over de bufferzones zo ingewikkeld zijn dat zij eigenlijk ongeschikt zijn voor de rondvraag. Het ministerie heeft het waterschap met een puinhoop opgezadeld door om tien over twaalf deze regeling af te kondigen. De onderliggende kaarten zijn zwaar onvoldoende. Het waterschap is in reactie daarop nu aan het kijken hoe de koppeling met het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) fatsoenlijk kan worden gerealiseerd. Het DB heeft een stuk voorbereid dat binnenkort naar het AB komt.

De mogelijkheid om sloten te dempen hangt af van de status van de waterloop. A-waterlopen zijn van het waterschap en kunnen niet zo maar worden gedempt. Dat geldt ook voor B-waterlopen, omdat er meer aanliggende eigenaren zijn. Voor het dempen moet je altijd met het waterschap in gesprek. De C-waterlopen zijn sloten met een maatgevende afvoer van minder dan 30 liter met maar één aanliggende eigenaar. Voor het dempen voldoet een melding. Om een en ander wat duidelijker te maken zal hij dit fatsoenlijk opschrijven, zodat het AB er iets van kan vinden. Dit is echt een onderwerp waar je twee

dagen per week mee kwijt bent om het fatsoenlijk gemanaged te krijgen!